Saturday, April 16, 2011

Mulig øvelse?

Hele teamet jobber med ulike metoder for å finne og utvikle innsikt.

Temaet deles deretter i to grupper ->

Gruppe A får en kundebrief og som oppgave å utvikle den kreative briefen med utgangspunkt i innsikten de har avdekket og kundens behov.

Gruppe B skal lage kommunikasjon med utgangspunkt i brefen.

Intensjon: Illustrere viktigheten av innsikt og klarhet i brief samt hva som oppleves som relevant i den kreative prosessen.

Mål: Praktisk erfaring med å destilere essensen i en oppgave og samt praktisk kreativt arbeide med begrensede rammer.

Gjennomføring: Øvelsen bør ta utgangspunkt i en innsikt eller et perspektiv teamet på egenhånd har funnet. Øvelsen bør ikke vare noe særlig lenger enn to timer.

No comments:

Post a Comment